boos20114611291-fulle

PANDAS

Pediatric auto-immune neuropsychiatric disorders associated with strepinfections

Kinderen met de ziekte Pandas ontwikkelen na een infectie met groep A beta-hemolytische streptokokken van het één op het andere moment neuro-psychiatrische symptomen, waaronder tic- en dwangklachten, intense angsten, hevige stemmingswisselingen, slaapproblemen, urinewegklachten, eetrestricties en handschriftveranderingen.


Niet de bacterie zelf, maar juist antistoffen daartegen lijken deze aandoening te veroorzaken. Pandas is een autoimmuun ziekte.
 

Treat the Source, Treat the System, Treat the Symptoms

Pandas heeft, als adequate behandeling uitblijft, enorme consequenties voor het functioneren van kinderen. Voor zover nu bekend tot ver in de volwassenheid. Met een vroege diagnose en adequate, tijdige behandeling kan veel schade voorkomen/beperkt worden.


Pandasweb: Voor Ouders Door Ouders

Ouders van Pandaskinderen willen met deze Nederlandse website lotgenoten helpen door hun ervaringen te delen.  Ook willen ze huisartsen, medisch specialisten, therapeuten en andere professionals in de zorg en in het onderwijs attenderen op het bestaan van deze invaliderende ziekte. Observaties vanuit de directe omgeving van het kind kunnen uiterst waardevolle informatie opleveren, waarmee artsen hun waarschijnlijkheidsdiagnose verder kunnen onderbouwen zodat zo snel mogelijk behandeling ingesteld kan worden.
 

Wetenschappelijke site voor artsen: pandasppn.org

Pandas-specialisten hebben voor collega-artsen een besloten website in het leven geroepen. Deze biedt actuele engelstalige informatie en protocollen, klinische ervaringen en de nieuwste research.
 

Disclaimer

Op deze website worden geen medische adviezen verstrekt. Informatie over gezondheid en medische onderwerpen is nooit een vervanging voor een consultatie bij een arts, tot wie u zich voor diagnostiek en behandeling dient te wenden. Experimenteer niet zelf met geneesmiddelen. Verander ook niet zonder overleg met uw arts iets aan de dosering.


Hou bij het raadplegen van medische informatie op internet altijd in het achterhoofd dat informatie onjuist, onvolledig of achterhaald kan zijn. Raadpleeg altijd meerdere, liefst gevalideerde bronnen. De website van het Pandasweb bevat informatie die zorgvuldig is verzameld door vrijwilligers, die echter niet over gekwalificeerde medische kennis beschikken. Ook is het onderzoek naar de etiologie, diagnostiek en behandeling van Pandas nog in volle gang. Beschouw deze informatie daarom als algemene kennis, die het begrip omtrent de aandoening beoogt te bevorderen.


Copyright gehele website © Pandasweb 2011-2020